Pon 15 Kwi 2024

Wskaźniki i zapewnienie egzystencji - Wywiad z Prof. Dr. Hilmarem Vollmuthem

Wywiad z Prof. Dr. Hilmarem Vollmuthem - światowym autorytetem teorii i praktyki controllingu.

Wskaźniki i zapewnienie egzystencji - Wywiad z Prof. Dr. Hilmarem Vollmuthem

TS: Panie Profesorze, jest Pan jedną z najbardziej znanych postaci controllingu. Pana dzieła są dobrze znane polskim finansistom...

Hilmar Vollmuth: Na wstępie gratuluję redakcji zaangażowania w szerzenie idei controllingu w Polsce. Cieszę się, że tak wielu menedżerów rozpoczyna swoją przygodę z controllingiem od lektury moich książek. Bardzo pomocne we wprowadzaniu tej formy zarządzania, szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach, okazały się moje książki "Controlling planowanie, kontrola, kierowanie" oraz "Controlling Instrumenty od A do Z". Ale i w dużych koncernach moje dzieła znajdują się w większości bibliotek, wykorzystywane jako źródło wiedzy o tym, co należy rozumieć pod pojęciem controllingu i jakie problemy trzeba mieć na względzie przy jego wdrażaniu.

TS: Jakich rad mógłby Pan udzielić pracownikom controllingu w polskich przedsiębiorstwach?

Hilmar Vollmuth: Moi polscy czytelnicy doskonale wiedzą, że wdrażanie controllingu musi następować systematycznie i stopniowo. Dlatego sensownie jest zacząć od wprowadzenia controllingu operacyjnego, zbierając i przetwarzając dane miesięczne. Dopiero następnych krokiem powinno być wykorzystanie ich we wdrażaniu controllingu strategicznego.

TS: Jakie instrumenty uważa Pan za najważniejsze w pracy controllera?

Hilmar Vollmuth: Dla prawidłowego działania controllingu istotne jest stosowanie różnorodnych narzędzi, o których pisałem w ?Controlling Instrumenty od A do Z?. Z mojego doświadczenia wynika, że na początku szczególnie istotna jest umiejętność korzystania z informacji płynących z analizy ABC, ROI oraz krótkoterminowego rachunku wyników, dających pełny obraz silnych i słabych stron przedsiębiorstwa. Następny krok to wdrożenie takich instrumentów jak rachunek marży pokrycia, analiza break-even czy Balanced Scorecard.

TS: Co poleciłby Pan naszym czytelnikom jako kolejną lekturę?

Hilmar Vollmuth: W międzyczasie napisałem książkę "Zarządzanie przedsiębiorstwem poprzez wskaźniki", w której opisałem koncepcje, techniki i instrumenty stosowane w małych i średnich firmach. Książka ta to podręcznik dla menedżerów, ukazujący jak z pomocą analizy ROI i krótkoterminowego rachunku wyników można poprawić zarządzanie firmą. Hierarchia wskaźników została przedstawiona w niej w sposób graficzny. Pozwoliło to wyczerpująco omówić wzajemnie powiązania i zależności pomiędzy centrami odpowiedzialności, stworzyć podstawę do omówienia zasad budowania planów i ich realizacji. Książka ta zawiera wiele tabel i grafik, które ułatwiają zrozumienie idei controllingu.

TS: Poprzedni rok przyniósł nową propozycję książkową dla controllerów...

Hilmar Vollmuth: W roku 2000 napisałem książkę "Zapewnienie egzystencji", która poświęcona jest omówieniu istotnych aspektów operacyjnego i strategicznego controllingu. Wychodząc od opisu najczęstszych problemów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, pozycja ukazuje sposoby zapewnienia długotrwałej egzystencji firmy. Obok procesu zarządzania całością przedsiębiorstwa książka ta dotyka istotnych problemów marketingu, finansów i zbytu oraz różnorodnych aspektów zarządzania kosztami i personelem. Przedstawiam nowe narzędzia, takie jak benchmerking, reengineering, zarządzanie jakością i omawiam możliwość wdrożenia ich w firmie. Czytelnicy tej książki mogą zapoznać się z wieloma przydatnymi wskazówkami praktycznymi, by w razie potrzeby wykorzystać je w swoim przedsiębiorstwie.

TS: Życząc Panu i czytelnikom jeszcze wielu tak interesujących opracowań dziękuję bardzo za rozmowę.

Hilmar Vollmuth: A ja życzę moim polskim czytelnikom wielu sukcesów w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem.

_______________________

Tomasz S. Sokołowski

Udostępnij: