Pon 15 Kwi 2024

Jakie są koszty faktoringu i z czego wynikają?

Cena za usługę faktoringu zależy od oferty faktora. Związana jest zazwyczaj z opłatami w formie prowizji i odsetek, a także kosztów dodatkowych. Jakich? Sprawdź, ile kosztuje faktoring i co należy sprawdzić przed podpisaniem umowy z firmą faktoringową.

Jakie są koszty faktoringu i z czego wynikają?

Ile za faktoring? – koszty

Wysokość opłaty za faktoring różni się w zależności od polityki finansowej firmy, która świadczy tę usługę. Część z nich pobiera jedynie prowizję i odsetki, inne – dodają opłaty stałe. Koszty faktoringu zależą m.in. od wartości wierzytelności oraz kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Im większa jest transakcja, przy dużej stabilności firmy – tym niższy może być koszt faktoringu. Na cenę usługi zazwyczaj składa się:

  • prowizja przygotowawcza,
  • prowizja operacyjna

Najważniejszym elementem kosztów są odsetki od zaliczki, która udzielana jest na poczet opłaty za fakturę. Przed podpisaniem umowy z przedsiębiorstwem faktoringowym należy więc dokładnie zapoznać się z wszystkimi kosztami i sprawdzić model rozliczeń.

Prowizja przygotowawcza

To opłata, którą należy uiścić na początku, związana z analizą wiarygodności kredytowej przedsiębiorcy oraz jego partnerów biznesowych, a także z przygotowaniem umowy. Może mieć postać opłaty w określonej wysokości bądź wartości procentowej. Nie każda firma faktoringowa pobiera tę opłatę, dlatego warto sprawdzić oferty przed dokonaniem wyboru konkretnego usługodawcy. 

Prowizja faktoringowa

To wyrażona w procentach wartość od kwoty brutto faktury bądź wypłaconej zaliczki. Wysokość prowizji wynosi zazwyczaj między 0,2% a 3% miesięcznie. W przypadku prowizji faktoringowej dobrze jest sprawdzić sposób jej naliczania.

Odsetki

Pobierane są przez faktora w dwóch formach:

  • odsetki kapitałowe – opłata za możliwość korzystania z jego kapitału,
  • odsetki za ewentualne opóźnienia – opłata dla za brak terminowości w regulowaniu płatności.

Obecnie maksymalna wysokość odsetek ustawowych wynosi 7,2% w skali roku. Sposób ich naliczania występuje w różnych modelach, np. w formie odsetek od zaliczki wypłaconej przedsiębiorcy lub wartości brutto faktury finansowanej. Mogą być naliczane są przy wypłacie zaliczki – z góry lub na koniec miesiąca – z dołu. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na korzystanie z usługi faktoringu mają możliwość zaliczenia jej do kosztów uzyskania przychodów oraz odliczenia od podatku. Należy jednak zwrócić uwagę na to, czy firma świadcząca usługi tego typu nie opodatkowuje ich samodzielnie.

Firma faktoringowa – jaką wybrać?

Wybierając firmę faktoringową należy zwrócić uwagę również na inne aspekty:

  • limit faktoringowy – maksymalna wysokość kwoty, do której możliwe jest uzyskanie finansowania. Warto sprawdzić, czy przyznanie limitu oraz jego utrzymanie jest darmowe czy też trzeba za nie zapłacić,
  • warunki udzielenia finansowania – wymagania, które należy spełnić, np. wiek lub staż przedsiębiorcy, minimalna wysokość faktury,
  • przebieg procesu wnioskowania – jak długo trwa, ile należy czekać na decyzję, czy można dopełnić formalności on-line,
  • pozostałe warunki – jaki jest czas na przelew środków, limit na kontrahenta, etc.

Faktoring kosztyczyli ile należy zapłacić za faktoring? Koszty tej usługi nie są stałe – zależą od wielu czynników, m.in. od liczby kontrahentów, z którymi współpracuje przedsiębiorstwo, wysokości należności za wystawiane faktury czy też udziału klientów zagranicznych w usługach, które oferuje firma. Wybierając rodzaj faktoringu należy skupić się nie tylko na cenie, ale także na zadaniach, których ma podjąć się faktor.

Udostępnij: