Pon 15 Kwi 2024

Jak uzyskać alimenty na dziecko?

Wg danych udostępnionych przez BIG InfoMonitor, pod koniec stycznia 2021 roku zaległości alimentacyjne wynosiły niemal 11,2 mld zł! Jeśli Ty także zmagasz się z dłużnikiem alimentacyjnym, nie załamuj rąk. W artykule wyjaśnimy, jakie kroki wykonać, by uzyskać alimenty na dziecko.

Jak uzyskać alimenty na dziecko?

Dłużnicy alimentacji budzą wiele kontrowersji. Nic dziwnego. Brak finansowego wsparcia swoich dzieci generuje społeczną niechęć i ogrom negatywnych emocji. Zwłaszcza że skala tego zjawiska w naszym kraju jest zdecydowanie potężniejsza niż z pozostałych państwach UE. Jak wynika z danych BIG InfoMonitor, na koniec stycznia 2021 liczba wszystkich osób niepłacących alimentów wyniosła prawie 270 tys., a łączna kwota ich zaległości wynosiła 11,2 mld zł.

Kto nie płaci alimentów?

Problem uchylania się od obowiązku alimentacyjnego dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Przeważającą częścią dłużników alimentacyjnych stanowią jednak panowie - ponad 254 tys.(94 proc.), do których należy ponad 10,7 mld zł zaległości alimentacyjnych. Niewielki odsetek pań nie płaci na swoje dzieci, jest ich wśród dłużników alimentacyjnych zaledwie 6 proc. (ponad 15,5 tys.), a ich łączne zaległości alimentacyjne wynoszą 432 mln zł. Średni dług przypadający na niepłacącego ojca wynosi 42 153 zł, zaś matki 27 799 zł.

Drugi rodzic nie płaci alimentów?

Jesteś samodzielnym rodzicem? Drugi rodzic uchyla się od płatności alimentów? Nie bądź obojętny. W kolejnych akapitach podpowiemy, jak krok po kroku dochodzić swoich praw.

Jak krok po kroku uzyskać alimenty na dziecko?

Aby otrzymać alimenty na dziecko, złóż pozew w Sądzie Rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania pozwanego lub dziecka. Uwzględniając potrzeby dziecka, sytuację finansową samodzielnego rodzica oraz możliwości zarobkowe zobowiązanego do świadczenia alimentacyjnego, sąd zasądzi alimenty. Jeśli mimo wyroku zobowiązany nie płaci alimentów, możesz wnioskować o wypłatę świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Alimenty z funduszu alimentacyjnego

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości ustalonych przez sąd alimentów, jednak w kwocie nie wyższej niż 500 zł miesięcznie. Warunkiem otrzymania świadczenia jest bezskuteczna egzekucja komornicza oraz konieczność spełnienia warunku dochodowego. Bezskuteczną egzekucję komorniczą w tym kontekście należy rozumieć jako poświadczone zaświadczeniem niepowodzenie w wyegzekwowaniu pełnej kwoty należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych w okresie dwóch miesięcy przed złożeniem wniosku o świadczenie z funduszu. Kryterium dochodowe uprawniające do wypłaty świadczenia z funduszu w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć kwoty 900 zł. Dzięki wprowadzonej niedawno zasadzie "złotówka za złotówkę", jeżeli dochód na osobę będzie wyższy, rodzic nie straci prawa do świadczenia. Jego kwota będzie jednak niższa.

Przykład. Jeżeli wnioskująca o alimenty na syna Maria przekroczy kryterium dochodowe o 200 zł, maksymalna kwota świadczenia z funduszu wyniesie 300 zł (500 zł - 200 zł). Jeśli jednak dochód zostanie przekroczony o więcej niż 400 zł, świadczenie nie będzie przysługiwać. Takie ograniczenie wprowadzili rządzący.

Mimo zasądzonych alimentów drugi rodzic nie płaci? Nie możesz liczyć na wypłatę z funduszu alimentacyjnego? Skuteczną motywacją, aby dłużnik dopełnił swojego obowiązku, może być wpisanie jego danych do Rejestru Dłużników BIG, gdzie zamiast standardowej ceny 69 zł, można to zrobić za symboliczną opłatą 1 zł. Przedtem jednak osoba uprawniona do alimentów powinna wykazać się wyrokiem sądowym, orzekającym o prawie do alimentów. Konieczne jest też posiadanie klauzuli wykonalności. Następnie należy skontaktować się z BIG InfoMonitor i przekazać informację określającą dane organu orzekającego, datę wydania oraz sygnaturę tytułu wykonawczego stwierdzającego zobowiązanie.

Dane dłużnika alimentacyjnego w Rejestrze Dłużników BIG

Wielu rodziców nie ma świadomości, że mogą wpisać dane dłużnika alimentacyjnego do rejestru dłużników BIG. Dlaczego warto to zrobić?

Rejestr Dłużników BIG prowadzony przez Biuro Informacji Gospodarczej gromadzi, przechowuje i udostępnia informacje o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm. Jeśli umieścisz dane dłużnika w rejestrze, informacje o zadłużeniu trafią do wszystkich podmiotów, które weryfikują jego zasoby. Są to nie tylko banki i firmy pożyczkowe, ale także dostawcy usług internetowych, ubezpieczyciele, leasingodawcy oraz przedsiębiorcy. Pozyskane z rejestru dane służą im bowiem do weryfikacji rzetelności płatniczej potencjalnego kontrahenta czy usługobiorcy. Jak nietrudno zgadnąć, informacja o długu może stać się realną przeszkodą w pozyskaniu kredytu bankowego, leasingu, podpisaniu umowy z operatorem telefonii komórkowej, a nawet nawiązaniu współpracy z nowym klientem. Bo która firma podejmie ryzyko współpracy z niewypłacalnym, zadłużonym kontrahentem?

Udostępnij: