Pon 15 Kwi 2024

Controlling i rachunkowość zarządcza - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Studia podyplomowe. Wykłady odbywają się on-line z wykorzystaniem aplikacji MS Teams, przy czym określone wykłady możemy realizować w salach Uczelni z transmisją on-line na platformie MS Teams. W tym przypadku o sposobie uczestnictwa w zajęciach decyduje student. Semestr zimowy 2021/2022, letni 2021/2022

Controlling i rachunkowość zarządcza - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Cele i charakterystyka studiów

Rozpoczęcie zajęć na studiach w dniach 16-17.10. Możliwe jest zapisanie się na studia do 6.października.

Szczegółowe informacje o zajęciach wysyłamy zapisanym słuchaczom w formie e-mail.

Szczegółowe cele studiów:

 • Połączenie teorii z zakresu zarządzania jednostką gospodarczą z praktyką.
 • Poszerzenie wiedzy na temat stosowania rachunkowości zarządczej oraz controllingu.
 • Rozwijanie umiejętności analitycznego myślenia wymaganego w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi.

Adresaci

Studia są kierowane do pracowników jednostek gospodarczych zajmujących się działalnością produkcyjną, usługową, handlową i innych instytucji. Zapraszamy do nas:

 • controllerów,
 • menedżerów wszystkich szczebli kierowniczych,
 • pracowników działów rachunkowości zarządczej,
 • pracowników służb finansowo-księgowych,
 • analityków finansowych.

Czas trwania i liczba godzin

2 semestry, 176 godz.

Program studiów

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba
godzin
1. Budżetowanie finansowe 8
2. Budżetowanie kapitałów 8
3. Budżetowanie kosztów i przychodów 8
4. Controlling finansowy 8
5. Controlling logistyki 8
6. Controlling produkcji 8
7. Controlling personalny 8
8. Controlling projektów 8
9. Controlling zasobów niematerialnych 8
10. Komputerowe wspomaganie controllingu 16
11. Model biznesowy 4
12. Nowe metody rachunkowości zarządczej 8
13. Organizacja controllingu 8
14. Organizacja ewidencji w controllingu 4
15. Outsourcing w controllingu 4
16. Psychologiczne aspekty controllingu 8
17. Rachunek kosztów 8
18. Rachunkowość a controlling 4
19. Studia przypadków 4
20. System informacji w controllingu 8
21. Zaawansowana rachunkowość zarządcza 8
22. Zarządzanie dokonaniami 8
23. Zarządzanie kosztami 8
24. Controlling w praktyce przedsiębiorstw 4
25. Odbiór książek 0
26. Egzamin końcowy 0
RAZEM 176

Warunki i sposób zaliczenia studiów

 • obecności na zajęciach
 • zdanie egzaminu końcowego

Organizacja studiów

Szczegółowe informacje organizacyjne, uwzględniające rozwój sytuacji epidemiologicznej, zostaną przesłane przed uruchomieniem studiów • studia są organizowana na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu • zajęcia odbywają się w soboty i niedziele • słuchacze otrzymują zestaw książek dostosowany do tematyki studiów • zajęcia odbywają się on-line z wykorzystaniem aplikacji MS Teams, przy czym istnieje mozliwość realizacji określonych wykładów stacjonarnie w salach Uczelni z transmisją on-line na platformie MS Teams (o sposobie uczestnictwa decyduje student)

Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzą uznani wykładowcy Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz praktycy z doświadczeniem dydaktycznym.

Kierownictwo i opieka naukowa

Kierownik

dr Michał Poszwa
Katedra Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu
tel. 501 056 723
e-mail: michal.poszwa@ue.wroc.pl

Opiekun naukowy

dr hab. Marta Nowak, prof. UE

Cena

3950 PLN

Istnieje możliwość rozłożenia płatności na max 4 raty w przypadku płatności indywidualnych, po przesłaniu prośby na adres mailowy magdalena.baranska@ue.wroc.pl

Kontakt i zapisy

Informacje w sprawie rekrutacji w zakładce "kontakt".

mgr Anna Kozak Centrum Kształcenia Ustawicznego tel. 71 36 80 949, e-mail: anna.kozak@ue.wroc.pl

Dokumenty należy wysłać pocztą tradycyjną na adres

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Komandorska 118/120 53-345 Wrocław

W przypadku pytań merytorycznych prosimy o kontakt z kierownikiem studiów pod nr tel.: 501056723

Terminy

Termin zakończenia rekrutacji: 2021-10-06

Termin uruchomienia studiów: 2021-10-16

Wymagane dokumenty

Prosimy przygotować komplet dokumentów:

 • wygenerowane z systemu (plik pdf): podanie o przyjęcie na studia, formularz zgłoszeniowy – załącznik 1, oświadczenie o pokryciu kosztów – załącznik 2 lub 3
 • do wglądu - dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich
 • kserokopia tego dyplomu
 • do wglądu – dowód osobisty; (jeżeli dokumenty zostaną przesłane pocztą lub dostarczone przez osoby trzecie, to zostaną Państwo poproszeni o jego okazanie w trakcie studiów)
 • dla obcokrajowców z UE oraz kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych nie z polskich uczelni dodatkowo wymagane: oryginał dyplomu ukończenia studiów MA bądź BA oraz tłumaczenie przysięgłe dyplomu
 • w przypadku zmiany danych zawartych ww. dokumentach (imienia lub nazwiska) dokument potwierdzający (do wglądu): np. 1) akt małżeństwa, 2) decyzja administracyjnej, 3) orzeczenie sądu + jego kserokopię

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje o studich u kierownika tel. 501056723.

Planowane rozpoczęcie zajęć na studiach: 16-17.10.2021

Terminy zajęć w semestrze I.:

16-17.10.2021
06-07.11.2021
20-21.11. 2021
04-05.12.2021
15-16.01.2022
29-30.01.2022

Udostępnij: