Pon 15 Kwi 2024

Artykuły

Excel w finansach

Excel w finansach

Uwaga! Zapraszamy Państwa do prezentacji na naszych łamach własnych rozwiązań wykorzystujących MS Excel. Wszystkich chętnych do podzielenia się doświadczeniem prosimy o kontakt z redakcją.

Jakie są koszty faktoringu i z czego wynikają?

Jakie są koszty faktoringu i z czego wynikają?

Cena za usługę faktoringu zależy od oferty faktora. Związana jest zazwyczaj z opłatami w formie prowizji i odsetek, a także kosztów dodatkowych. Jakich? Sprawdź, ile kosztuje faktoring i co należy sprawdzić przed podpisaniem umowy z firmą faktoringową.

Recepta na udany proces rekrutacyjny

Recepta na udany proces rekrutacyjny

W dobie bardzo specyficznego rynku pracy niezwykle ważne jest, aby w momencie kiedy decydujemy się na nowy proces rekrutacji wykorzystać wszelkie możliwości, aby zmaksymalizować sobie szansę na pozyskanie najlepszego, dostępnego w danym momencie kandydata. Jedną ze skuteczniejszych opcji jest współpraca z zewnętrznym wyspecjalizowanym w tym obszarze dostawcą. A co zrobić i o co zadbać, aby ta współpraca była udana?

Jak uzyskać alimenty na dziecko?

Jak uzyskać alimenty na dziecko?

Wg danych udostępnionych przez BIG InfoMonitor, pod koniec stycznia 2021 roku zaległości alimentacyjne wynosiły niemal 11,2 mld zł! Jeśli Ty także zmagasz się z dłużnikiem alimentacyjnym, nie załamuj rąk. W artykule wyjaśnimy, jakie kroki wykonać, by uzyskać alimenty na dziecko.

4 rzeczy, które warto wiedzieć o darmowych chwilówkach

4 rzeczy, które warto wiedzieć o darmowych chwilówkach

Szybka pożyczka to świetny sposób na sfinansowanie nieprzewidzianych wydatków, jednak zaciągając takie zobowiązanie, trzeba liczyć się z tym, że doprowadzi ono do dodatkowych kosztów. Jest to spowodowane oprocentowaniem i prowizją, jaka jest doliczana przez pożyczkodawcę i sprawia, że w zależności od warunków zawartej umowy całkowita kwota pożyczki może być znacząco wyższa od tej, którą pożyczkobiorca otrzymuje do wykorzystania.

OEE w służbie zarządzania potencjałem produkcyjnym

OEE w służbie zarządzania potencjałem produkcyjnym

W czasach określanych mianem czwartej rewolucji przemysłowej wiele uwagi w firmach produkcyjnych poświęca się przepływowi informacji, tak by kluczowe dane do operacyjnych lub strategicznych decyzji były dostępne w czasie rzeczywistym

Metody wyceny spółki do celów transakcji fuzji i przejęć (M&A)

Metody wyceny spółki do celów transakcji fuzji i przejęć (M&A)

Właściwe przewidzenie efektów M&A już na etapie negocjacji gwarantuje transakcję zwieńczoną sukcesem. Niezbędna jest przy tym wiedza w zakresie wartości przedmiotu transakcji, wyliczona w raporcie z wyceny.

Konsolidacja sprawozdań finansowych może być prostsza i szybsza

Konsolidacja sprawozdań finansowych może być prostsza i szybsza

Duże koszty i wielogodzinna, ciężka praca, specyficzna wiedza z zakresu księgowości i finansów brak odpowiednich materiałów szkoleniowych, ograniczony budżet, powodują, że dla działów księgowych i finansowych przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego, to wyzwanie.

Jak wybrać konto firmowe?

Jak wybrać konto firmowe?

Otwarcie rachunku bankowego jest jednym z pierwszych zadań, jakie stoi przed świeżo upieczonym przedsiębiorcą. Banki kuszą klientów biznesowych szerokim wyborem rachunków, których koszty i zakres usług mogą różnić się diametralnie. Podpowiadamy na co zwrócić uwagę, aby nie zgubić się w gąszczu ofert i wybrać najodpowiedniejsze konto firmowe.

Planowanie wyniku controllingowego (w organizacji wykonawcy projektów)

Planowanie wyniku controllingowego (w organizacji wykonawcy projektów)

Przedsiębiorstwo. Projekty i procesy. Wymagają ciągłej uwagi, aby żaden wartościowy pomysł na wzrost przychodów czy redukcję kosztów nie umknął. Dobre sterowanie wymaga dopracowanego systemu controllingu. Najprostszą natomiast formą sterowania jest zdefiniowanie jasnych oczekiwań odbiorcy wobec wykonawcy, uzgodnienie warunków i decyzja o rozpoczęciu. Po wykonaniu wzajemnych zobowiązań można przejść do kolejnego cyklu wzajemnej współpracy, i wypić lampkę szampana. Jeśli dodać do tego, że wspólny sukces wymaga wzajemnego zrozumienia i otwartości, szczerego współdziałania, recepta na świetlaną przyszłość jest gotowa. I jakże prosta.

Proces wdrożenia controllingu

Proces wdrożenia controllingu

W dobie XXI wieku przedsiębiorstwa do przetwarzania dużej ilości danych i ich analizy używają systemów analitycznych, które bazują na Hurtowniach Danych. Nie oznacza to jednak, że proces wdrożenia controllingu skupia się na aspektach stricte informatycznych. Obejmuje on dwa wymiary: organizacyjny i informatyczny. Pierwszy z nich polega na odwzorowaniu na podstawie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa i struktury procesowej przedsiębiorstwa: centrów odpowiedzialności, centrów kosztów, centrów zysków, operacji/projektów. Dla tak zdefiniowanych mierników trzeba opracować procedury budżetowania oraz rozliczania przychodów i kosztów.

Strategiczna karta wyników metodą równoważenia celów przedsiębiorstwa

Strategiczna karta wyników metodą równoważenia celów przedsiębiorstwa

Jedna z najprostszych i najkrótszych definicji przedsiębiorstwa mówi, ze jest to zespól ludzi uprawiających w sposób systematyczny działalność zarobkowa. Według innej definicji, przedsiębiorstwo to jednostka gospodarcza, działająca na własny rachunek w celu osiągnięcia korzyści materialnych, ponosząca ryzyko i odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa i stosunkami rynkowymi . Z definicji tych wynika, ze podstawowa kategoria kształtująca działalność przedsiębiorstwa, są jego cele. Są one racja jego istnienia wyznaczająca przyszły stan rzeczy.

Controlling strategiczny

Controlling strategiczny

Dla rozwoju przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji bardzo istotne jest określenie strategii. Podmioty mogą wybierać między trzema sprzecznymi strategiami: rozwoju, wzrostu, maksymalizacji zysku. Bez względu jednak na to, jaką strategię przyjmie przedsiębiorstwo, za cel nadrzędny należy uznać dążenie do wzrostu wartości przedsiębiorstwa. [1] Należy zwrócić w tym miejscu uwagę na wartość firmy (ang. goodwill).

Płynność finansowa

Płynność finansowa

Analitycy papierów wartościowych, zarządzający portfelami, inwestorzy indywidualni, menadżerowie banków inwestycyjnych, ekonomiści i pozostali są zainteresowani trzema kluczowymi aspektami działalności przedsiębiorstw: płynnością finansową, zdolnością finansową i zyskiem. W analizie rachunku z przepływów pieniężnych wskaźników nie stosuje się powszechnie (w każdym razie jeszcze nie). Dla kontrastu, analiza zdolności finansowej i rentowności posługuje się wieloma porównywalnymi i zestandaryzowanymi wskaźnikami.

Poziomy informatycznego wspomagania controllingu - wyniki badań

Poziomy informatycznego wspomagania controllingu - wyniki badań

Controlling, jak pamiętamy, obejmuje szereg różnych funkcji przekładających się na konieczność wykonania odpowiednich czynności (planowanie, kontrolowanie, przygotowywanie sprawozdań i informowanie). Czynności te odnoszą się do różnych aspektów controllingu: finansowego, inwestycyjnego, kosztów i wyniku.

Informacja w controllingu

Informacja w controllingu

Niezbędne dla właściwej interpretacji dalszej części niniejszej pracy jest zrozumienie właściwego znaczenia pojęć: informacja, informatyka, system informacyjny i system informatyczny. Oto jak możemy je zdefiniować.

Etapy wdrażania oprogramowania controllingowego

Etapy wdrażania oprogramowania controllingowego

Wdrażając system wspomagania controllingu należy podejść do tego bardzo systematycznie i planowo.

Zysk a ceny transferowe w centrach odpowiedzialności

Zysk a ceny transferowe w centrach odpowiedzialności

Zysk oznacza nadwyżkę efektów ekonomicznych nad nakładami ponoszonymi w związku z realizacją określonej działalności gospodarczej, a w potocznym języku rozumiany jest jako dodatni wynik z działalności przedsiębiorstwa.

Wykorzystanie prognoz finansowych w planowaniu działalności przedsiebiorstwa

Wykorzystanie prognoz finansowych w planowaniu działalności przedsiebiorstwa

Większość decyzji podejmowanych w przedsiębiorstwie dotyczą przyszłości. Dotyczą one głównie budżetów działów jednostki gospodarczej. Przedsiębiorstwo, aby mogło racjonalnie funkcjonować powinno stosować takie metody wspomagające proces zarządzania, które obarczone są najmniejszym błędem, czyli są najbardziej dokładne. Do narzędzi wspomagających proces zarządzania zalicza się między innymi prognozowanie.

Estymacja funkcji kosztowej

Estymacja funkcji kosztowej

W działalności niemalże każdej firmy jest wiele pozycji kosztowych, których nie do końca rozumiemy i nie do końca jesteśmy w stanie zaplanować, a controlling operacyjny nie jest w stanie stwierdzić czy wielkości jakie one przyjmują są poprawne i wynikają z efektywnego gospodarowania.

Integralna osobowość menedżera

Integralna osobowość menedżera

Ryzyka w organizacji nie da się do końca przewidzieć i zdefiniować, nawet przy pomocy najbardziej wyszukanych systemów informatycznych. Presja realiów rynkowych powoduje, że działaniu współczesnych menedżerów towarzyszy stan permanentnego podwyższonego poziomu stresu. Badania wskazują, że menedżerowie o silnej, integralnej osobowości są bardziej odporni na stres od osób niezintegrowanych osobowościowo (niepewnych siebie).

Budżetowanie kapitału w polskich firmach

Budżetowanie kapitału w polskich firmach

Budżetowanie kapitału stanowi jeden z kluczowych obszarów decyzyjnych w firmie. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych wiąże się z bieżącą oceną efektywności przyszłych działań. Oznacza to, że w chwili obecnej kierownictwo firmy musi ocenić warunki panujące na rynku w przyszłości zarówno w odniesieniu do wpływów jak i wydatków oraz dopasować do tej predykcji swoje działania uwzględniając przyjętą strategię i możliwości technologiczne, organizacyjne i finansowe.

Jak mierzyć poziom satysfakcji i lojalność klientów?

Jak mierzyć poziom satysfakcji i lojalność klientów?

"Jeżeli cały czas będziesz pamiętać o kliencie, klient będzie pamiętać o tobie" - tą dewizą kieruje się Stew Leonard, założyciel sklepu, w którym padł światowy rekord w wielkości sprzedaży przypadającej na metr kwadratowy powierzchni handlowej.

„OCTOPUS-CONTROLLING” – badanie stopnia zaawansowania controllingu

„OCTOPUS-CONTROLLING” – badanie stopnia zaawansowania controllingu

Pomimo powszechnego stosowania controllingu w polskich przedsiębiorstwach, wokół tej koncepcji toczy się wiele dyskusji i pojawiają się liczne wątpliwości związane z jej wdrażaniem i funkcjonowaniem. W praktyce trudno jest określić kiedy w przedsiębiorstwie "zaczyna się" controlling i jaki jest stan jego zaawansowania, gdyż stosowane w praktyce rozwiązania cechują się znacznym zróżnicowaniem, a literatura przedmiotu dostarcza wiele bardzo różnorodnych jego ujęć i definicji.

Uczelniada – konkurs pod patronatem portalu controlling.info.pl

Uczelniada – konkurs pod patronatem portalu controlling.info.pl

Uczelniada to konkurs z zakresu wiedzy o rachunkowości i finansach skierowany dla studentów z całej Polski. W dniach 24-25 listopada odbędzie się już trzecia edycja Uczelniady zorganizowana przez Koło Naukowe "Audytor" na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. W konkursie biorą udział trzyosobowe zespoły rywalizujące w eliminacjach o cztery miejsca w finale Uczelniady. Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody, między innymi staż w firmie Matrix.pl, liczne publikacje, nagrody rzeczowe oraz zaproszenia firmy PricewaterhosueCoopers na seminaria podatkowe, wybrane konferencje oraz do drugiego etapu rekrutacji do pracy i na praktyki.

Kontroling marketingowy (cz.2)

Kontroling marketingowy (cz.2)

Jak już wspomniano, kontroling oparty jest na zarządzaniu poprzez informację.

Controlling EVA

Controlling EVA

Kiedy zasady systemu raportowania i planowania są dobrze znane pracownikom, zaprojektowanie i wdrożenie systemu controllingu jest stosunkowo proste i bezbolesne. Powstają pytania: czy taki system spełnia dobrze swoje funkcje? czy można niewielkim kosztem zdecydowanie go ulepszyć? Czy nakłady poniesione na jego wdrożenie się zwrócą?

Kontroling marketingowy (cz.1)

Kontroling marketingowy (cz.1)

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie koncepcji kontrolingu [i] marketingowego oraz wskazanie możliwości jego zastosowania w przedsiębiorstwie. Początkowo kontroling wykorzystywany był tylko w sferze finansów i choć jako praktyczne narzędzie zarządzania ewoluował obejmując coraz szerszy zakres działalności przedsiębiorstwa, to wciąż kojarzony jest przez menedżerów głównie z finansami. Coraz częściej jednak spotkać można się z określeniem "kontroling marketingowy", wskazującym na nowy sposób zarządzania całokształtem działalności marketingowej. W tekście wskazano podstawowe różnice pomiędzy kontrolą marketingu a kontrolingiem marketingowym. Usystematyzowano również zakres jaki obejmuje system kontrolingowy oraz jakie podstawowe funkcje spełnia on w odniesieniu do działalności marketingowej przedsiębiorstwa.

Pracoholizm

Pracoholizm

TEST zamiast wstępu. Z podanych par określeń umieszczonych w dwóch kolumnach, wybierz jedno, które bardziej odpowiada twoim preferencjom:

Przywódca czy spacerowicz

Przywódca czy spacerowicz

Przywódca, za którym nikt nie podąża jest tylko spacerowiczem - John C. Maxwell Nasza pewność, że przedsiębiorstwo odniesie sukces lub poniesie porażkę, jest konkurencyjne czy chylące się ku upadkowi, zależy od jakości występującego w nim przywództwa.

Wpływ wielkości limitu budżetowego na efektywność menedżerów centrów odpowiedzialności

Wpływ wielkości limitu budżetowego na efektywność menedżerów centrów odpowiedzialności

Czy wielkość limitu budżetowego wpływa na efektywność pracy menedżerów centrów odpowiedzialności? Czy można sterować efektywnością pracy menedżerów poprzez kontrolę poziomu wydatkowania środków budżetowych? Są to pytania na tyle istotne, na ile może być skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem poprzez metodę budżetowania.

Rachunek kosztów działań w projektowaniu produktów

Rachunek kosztów działań w projektowaniu produktów

Podstawowym procesem realizowanym w każdym przedsiębiorstwie jest projektowanie i konstruowanie produktów będących podstawowym elementem przewagi konkurencyjnej. Projekt konstrukcji produktu w znaczący sposób wpływa na generowane wielkości kosztów w całym łańcuchu procesowym działalności. Kontrolę kosztów procesów realizowanych w przedsiębiorstwach najefektywniej sprawuje się poprzez wykorzystywanie metodologii systemu Rachunku Kosztów Działań. Kalkulacja kosztów z zastosowaniem ABC dostarcza istotnych informacji umożliwiających kosztową optymalizację konstrukcji przy zachowaniu docelowego kosztu jednostkowego produktu.

Zarządzanie bez zarządzania

Zarządzanie bez zarządzania

Wbrew wszelkim pozorom, nikomu tak naprawdę nie zależy na optymalizacji zarządzania, bo to musiałoby prowadzić do eliminacji całej armii "kierowników". Zamiast tego wprowadza się coraz więcej szykan wobec pracowników, a to prowadzi do mnożenia rozmaitych stanowisk kierowniczych, służących głównie nadzorowaniu (kontrolowaniu).

Budżetowanie - efektywna metoda zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem

Budżetowanie - efektywna metoda zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem

Skuteczne zarządzanie podmiotem gospodarczym ma na celu realizację założeń planów długookresowych podjętych przez zarząd przedsiębiorstwa poprzez odpowiednio dobrane metody i narzędzia. Jednakże działania, które towarzyszą procesowi decyzyjnemu obejmują różnorodne sfery działalności podmiotu i zdarza się, że menadżerowie podejmują suwerenne decyzje, które jedynie w ich opinii są najlepsze dla całej organizacji, podczas gdy globalnie nie przynoszą takiego efektu. Aby uniknąć podobnych błędów zarząd przedsiębiorstwa powinien scalać i koordynować różnorodne typy działalności wewnątrz jednostki w taki sposób, by proces decyzyjny uczynić bardziej skutecznym i optymalnym w odniesieniu do przedsiębiorstwa jako całości.

Przywódca, lider czy zarządca?

Przywódca, lider czy zarządca?

Lider spełnia określoną rolę w grupie. Każda grupa posiada swojego lidera formalnego (z wyboru) lub też nieformalnego. To właśnie przewodnik nieformalny wyłania się ze swoimi umiejętnościami w momencie, kiedy są one najbardziej potrzebne. Jeżeli grupa ma do wykonania określone zadanie, do którego potrzebne są określone umiejętności, zawsze pojawi się ktoś, kto posiada je rozwinięte w najbardziej wystarczającym stopniu, aby osiągnąć cel. Wówczas inni członkowie grupy nie posiadający takich zdolności poddają się wpływom lidera, który tymi umiejętnościami dysponuje.

Istota autoprezentacji w pracy controllera

Istota autoprezentacji w pracy controllera

Controller służąc radą, musi być osobą przekonującą. Jednym z warunków osiągnięcia sukcesów na tym polu jest opanowanie niełatwej sztuki autoprezentacji. Pewność siebie, czyli eksponowanie swoich mocnych stron osobowości jest podstawowym warunkiem korzystnej prezentacji swojej osoby jako partnera dla innych ludzi, czy to w sytuacjach prywatnych, czy w kontaktach zawodowych.

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling, ze względu na olbrzymie ilości przetwarzanych w przedsiębiorstwie danych, jak i konieczność szybkich decyzji nie jest dziś możliwy bez wspomagania komputerowego. Odnosząc się do coraz częściej poruszanej problematyki oprogramowania dla controllingu, zamieszczamy artykuł opisujący zalety i wady stosowania różnych rozwiązań w tym zakresie. Jak wynika z naszych doświadczeń, wspomagany komputerowo controlling realizowany jest często bez spójnej i dopasowanej do potrzeb użytkowników koncepcji: są to z reguły indywidualne, nie zintegrowane rozwiązania, przygotowane na bazie arkuszy kalkulacyjnych lub w oparciu o systemy finansowo-księgowe.

Wymiana informacji o dłużnikach jako sposób na utrzymanie płynności

Wymiana informacji o dłużnikach jako sposób na utrzymanie płynności

Wymiana informacji o dłużnikach jest jednym ze skuteczniejszych sposobów działań prewencyjnych mających na celu ograniczanie kosztów współpracy z niesolidnymi kontrahentami. Bardzo często firmy narzekają, że nie potrafią sobie poradzić z dłużnikami a przecież są dostępne narzędzia, które mogą w znacznym stopniu przyczynić się do rozwiązania problemu. Problem tkwi w tym, że dyrektorzy często nie podejmują żadnych działań prewencyjnych, co potem przekłada się na znaczny udział należności przeterminowanych i wysokich kosztów związanych ze ściąganiem długów a także wysokich strat.

Psychologia menedżera

Psychologia menedżera

W chudych latach zastanawiamy się nad celowością wydania każdej złotówki, szczególnie na szkolenia "miękkie" i doradztwo zewnętrzne w tym zakresie. Psychologiczne Warsztaty Menedżerskie (PWM) zamawiane dla dużych zespołów kierowniczych, prowadzone jednocześnie przez kilku specjalistów trenerów-doradców personalnych, stały się szczególną formą integracji i budowania zespołu , a jednocześnie niekosztownym narzędziem diagnozującym braki w kulturze organizacyjnej firmy - ze wskazaniem możliwości ich uzupełnienia.

Procesowe ujęcie controllingu

Procesowe ujęcie controllingu

Przyglądając się tendencjom rozwojowym nowoczesnego zarządzania zaczynamy zdawać sobie sprawę z anachronicznych struktur, jakie zdają się być nasze obecne przedsiębiorstwa. Goniąc za współczesnym wymiarem swoich firm, wydaje się, że w porównaniu z zachodnimi korporacjami stoimy w miejscu. Dlaczego tak się dzieje? ? zapytać może niejeden menedżer.

Wiele aspektów jednej metody - ABC w praktyce

Wiele aspektów jednej metody - ABC w praktyce

Decydenci współczesnych firm próbują z chaotycznego natłoku danych za pomocą różnych technik analitycznych wychwycić informacje najistotniejsze dające najefektywniejszą dźwignię do podejmowania właściwych decyzji oraz skutecznej ich realizacji.

Między indywidualnym a uniwersalnym sposobem pojmowania controllingu, czyli o percepcji wśród osób wdrażających controlling

Między indywidualnym a uniwersalnym sposobem pojmowania controllingu, czyli o percepcji wśród osób wdrażających controlling

Broniąc się przed popełnieniem błędów przy wdrażaniu systemu controllingu w przedsiębiorstwie istotnego znaczenia nabiera rozumienie celów stawianych przed zaimplementowanym systemie oraz sposób postrzegania controllingu i jego rozwiązań przez osoby wdrażające ów system.

Telepraca - pracą przyszłości?

Telepraca - pracą przyszłości?

Tego dnia Kowalski obudził się o godzinie 10. Nim zjadł śniadanie, była już 11. Późna godzina nie popsuła mu jednak humoru i pełen zapału zasiadł do komputera. W jego skrzynce pocztowej czekały dwa nowe zadania. Kowalski rzucił tylko na nie okiem, gdyż wczorajszy projekt wciąż leżał niedokończony. Rozpoczynał się typowy dzień pracy.

Jak skutecznie informatyzować dział controllingu (cz. I)

Jak skutecznie informatyzować dział controllingu (cz. I)

Wprowadzenie systemu informatycznego w przedsiębiorstwie związane jest z koniecznością dokonania bardzo wnikliwej analizy zastanego systemu informacyjnego, tak by nowo wprowadzone rozwiązanie nie stało w sprzeczności z naszymi potrzebami i przyzwyczajeniami. System informacyjny obejmuje zbieranie, opracowywanie i przechowywanie informacji, sposoby ich wykorzystania, przepływu i ochrony.

Sztuka podejmowania trafnych decyzji

Sztuka podejmowania trafnych decyzji

Podejmowanie decyzji związane jest z procesem wyboru odpowiedniego kursu działania. Często wymaga to dokonania wyboru "najlepszej" opcji z wielu możliwych rozwiązań. Istnieje wiele rodzajów problemów decyzyjnych jednostki, przed którą stoi zadanie dokonania pojedynczego wyboru. W znaczący sposób różni się on od problemu wyboru społecznego, w który zaangażowanych jest wielu ludzi często posiadających sprzeczne interesy.

Zarządzanie wspomagane narzędziem informatycznym - arkuszem kalkulacyjnym

Zarządzanie wspomagane narzędziem informatycznym - arkuszem kalkulacyjnym

Rola menadżera w firmie to nie tylko podejmowanie decyzji dotyczących tej części działania firmy, którą zarządza, ale przede wszystkim ciągłe ulepszanie systemu informacyjnego wspólnie z innymi menadżerami. System informacyjny obejmuje cały przepływ informacji, natomiast system informatyczny, to część systemu informacyjnego uwzględniająca strumienie informacji objęte systemem komputerowym. Dlatego system informacyjny obejmuje swym zakresem system informatyczny.

Pewność siebie

Pewność siebie

Często słyszymy, czy mówimy o kimś, że jest pewny siebie. Dla wielu osób to określenie kojarzy się z przebojowością, aktywnością, sukcesem a nawet agresywnością , czy "przepychaniem się łokciami". Ten sposób postrzegania pewności siebie, psychologowie nazywają nieadekwatnym, fałszywym. Prawdziwa pewność siebie cechuje ludzi, którzy znają siebie, akceptują swoje zalety , ale i wady. Wyznaczają oni sobie cele, które są w stanie osiągnąć opierając się na swoich mocnych stronach. Nie budują karier i swojego życia na słabych fundamentach. Znane są przypadki zmarnowanego życia, tylko przez to, że nie mając najmniejszych ku temu możliwości i zdolności ludzie obierają sobie za cel bycie artystą, lekarzem, adwokatem, etc.

Przyjaźń z przełożonym, czyli o uczuciach w budżetowaniu

Przyjaźń z przełożonym, czyli o uczuciach w budżetowaniu

Praca to nie tylko plany, budżety, zmagania z podatkami i pogoń za zyskiem. To także czas, który spędzamy z ludźmi, których lubimy bądź nienawidzimy, szanujemy lub darzymy ograniczonym zaufaniem. Uczucia, jakie nami targają, pozostają w ścisłym związku z efektywnością wykonywanych czynności, a zatem wpływają w istotny sposób na osiągane wyniki przedsiębiorstwa.

Mapa strategii jako narzędzie wspierające proces opracowania Zrównoważonej Karty Wyników

Mapa strategii jako narzędzie wspierające proces opracowania Zrównoważonej Karty Wyników

Swą ogromną popularność koncepcja Zrównoważonej Karty Wyników (Balanced Scorecard) zawdzięcza dwóm kluczowym zaletom. Po pierwsze, umożliwia prezentację i ocenę dokonań przedsiębiorstwa w czterech komplementarnych płaszczyznach (perspektywy: finansów, klientów, procesów, wiedzy i rozwoju) - równoważąc rozmaite cele i punkty widzenia. Po drugie, pozwala zintegrować myślenie strategiczne z codziennością firmy, stanowiąc podstawę systemu zarządzania ukierunkowanego na realizację strategii.

CRM, czyli uśmiech w stronę klienta

CRM, czyli uśmiech w stronę klienta

Customer Relationship Management jest nadzieją wielu menedżerów na zdobycie długoterminowej przewagi konkurencyjnej. I choć koszty wdrożenia CRM nie są małe, to przyszłe zyski powinny przekonać nawet najoszczędniejszych o konieczności zwrócenia większej uwagi na problem zarządzania relacjami z klientem.

Wprowadź zmiany i ucz się, póki nie jest za późno

Wprowadź zmiany i ucz się, póki nie jest za późno

Kiedyś Roy Thompson, jeden z największych biznesmenów naszych czasów, powiedział: "Jest tylko jeden sposób na odniesienie sukcesu: trzeba myśleć, myśleć tak intensywnie, żeby aż bolało", po czym dodał "... z moich obserwacji wynika, że jest naprawdę niewielu ludzi przygotowanych do wykonywania tej ciężkiej i męczącej pracy."

Czy controlling jest potrzebny polskiej firmie?

Czy controlling jest potrzebny polskiej firmie?

Sytuacja rynkowa wymaga, a nawet wymusza, od przedsiębiorstw stosowania metod i technik, które są pomocne w procesie podejmowania decyzji. Zarówno teoretycy jak i praktycy ogólnie pojętego zarządzania przedsiębiorstwem starają się znaleźć taki system wspomagania decyzji, w którym podjęcie nieodpowiednich działań ograniczałoby się do minimum. Wówczas osoby odpowiedzialne za podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie otrzymywałyby takie informacje, które zmniejszałyby ich poziom niepewności, odnośnie efektów tak zaimplementowanych rozwiązań. Jednak zastosowanie wszelkich dostępnych metod nie gwarantuje przedsiębiorstwu utrzymanie pozycji rynkowej, a wręcz osłabia ją poprzez wprowadzenie chaosu informacyjnego.

Fabryka pomysłów czyli przeprowadzanie zmian

Fabryka pomysłów czyli przeprowadzanie zmian

O twórcy popularnej Myszki Miki jeden z jego współpracowników powiedział, że "w rzeczywistości było trzech Disneyów: marzyciel, realista i psuj". Gdy Disney pobudzony pomysłami patrzył w przyszłość był marzycielem, gdy marzenie przekształcał w rzeczywistość stawał się realistą. Mając gotowy produkt zmieniał się w surowego krytyka. Intuicyjnie wiedział, że konsekwencją realizacji pomysłów jest przeprowadzanie zmian.

Controlling w logistyce

Controlling w logistyce

Specyfika zadań działu logistyki sprawia, że warto przyjrzeć się poszczególnym aspektom realizacji controllingu w tej komórce. Polskie doświadczenia na tym polu są jeszcze dość ubogie, a rozwiązania zaimplementowane w oddziałach firm zachodnich są zwykle przeniesione żywcem z firm matek.

Pomysły - oto co buduje potęgę

Pomysły - oto co buduje potęgę

Łatwo jest myśleć, że pieniądze będą wywoływały nowe pomysły, lecz żadna kwota nie zmieni złego pomysłu w dobry. Mówiąc innymi słowy: dobry pomysł może nadejść sam - pieniądze mogą tylko przyśpieszyć jego przybycie. Jeżeli pieniądze są jedyną rzeczą powstrzymującą cię od realizacji projektu - to oznacza, że być może jest jakiś inny powód. Wspaniałe pomysły powstają dzięki energii i pasji.

Definiowanie i rozwiązywanie zadań za pomocą dodatku Solver

Definiowanie i rozwiązywanie zadań za pomocą dodatku Solver

Zasady projektowania modeli poszukiwania rozwiązań za pomocą dodatku Solver

Prognozowanie - trend sezonowy

Prognozowanie - trend sezonowy

Wiele produktów sprzedaje się w różnych wielkościach zależnie od pory roku np. lody, napoje chłodzące, odzież zimowa, budownictwo.

Obliczanie IRR

Obliczanie IRR

Licząc rentowność projektu inwestycyjnego metodą dyskontowanych przepływów finansowych zwykle podany jest wolumen wydatków inwestycyjnych oraz szacowane przyszłe cash flow z eksploatacji projektu. Następnie dyskontuje się owe cash flow wymaganą stopą procentową.

Wykorzystanie analizy wskaźnikowej do oceny sytuacji finansowej firmy

Wykorzystanie analizy wskaźnikowej do oceny sytuacji finansowej firmy

W teorii i praktyce zarządzania finansami wykorzystanie analizy finansowej jest powszechne. Służy ona pomocy przy podejmowaniu zarówno operacyjnych jak i strategicznych decyzji gospodarczych, a także kontroli zgodności stanu rzeczywistego z założeniami.

Dźwignia operacyjna, finansowa i łączna

Dźwignia operacyjna, finansowa i łączna

Wszelkie decyzje podejmowane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wiążą się z ryzykiem. Ustalenie odpowiedniej struktury majątku oraz właściwy sposób jego finansowania to problemy, które rozwiązać musi każde przedsiębiorstwo.

Zarządzanie przyszłością

Zarządzanie przyszłością

Controlling nie jest pomysłem nowym, jednak moda, jaka zapanowała w ostatnich latach na zarządzanie wykorzystujące informacje płynące z systemu rachunkowości, pozwala mówić o swoistym boomie controllingu. Powstające jak grzyby po deszczu szkoły controllingu są na to najlepszym dowodem. Ale czy controlling jest lekarstwem na wszystkie bolączki przedsiębiorstw?

Controller - rola i zadania

Controller - rola i zadania

Controlling pojawił się w Polsce stosunkowo niedawno, bo na początku lat dziewięćdziesiątych, przede wszystkim w polskich oddziałach firm zagranicznych. Początkowo zainteresowanie nim było bardzo niewielkie, natomiast od paru lat rozpowszechnia się on bardzo szybko.

Istota i koszty utrzymania ciągu technologicznego w stacji telewizyjnej

Istota i koszty utrzymania ciągu technologicznego w stacji telewizyjnej

Ciąg technologiczny w stacji telewizyjnej to kamery, zestawy montażowe, studio telewizyjne, studio emisyjne i zespół nadawczy. Wszystkie wymienione elementy tego ciągu muszą sprawnie pracować. Urządzenia te muszą być poddawane stałej kontroli, konserwacji i przeglądom technicznym. Czasami też muszą być poddane naprawom. Nad tymi problemami czuwa zespół techniczny. W tym miejscu należy wytłumaczyć podstawowe pojęcia jak konserwacja i przegląd techniczny.