Strona główna  »  Studia  »  Studia podyplomowe  »  STUDIUM CONTROLLINGU BANKOWEGO
STUDIUM CONTROLLINGU BANKOWEGO

Studia Podyplomowe

STUDIUM CONTROLLINGU BANKOWEGO

Warszawski Instytut Bankowości


   

 

 • Nazwa

  Studium Controllingu Bankowego

  Zapewniamy

  Pełne zanurzenie w specyfice bankowej; studia przypadku; nie dla humanistów; 157 godz.

  Cel

  Co osiągniesz poprzez udział w szkoleniu?

  • Poznasz kluczowe aspekty zarządzania finansami banku, istotne z perspektywy funkcjonowania controllingu
  • Zrozumiesz całościowe podejście do systemu controllingu w banku i swoją rolę w opracowaniu, wdrożeniu, utrzymaniu, aktualizacji i efektywnym wykorzystaniu tego systemu we współpracy z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi
  • W szczególności będziesz potrafił:
   1. opisać znaczenie różnych typów ryzyka w działalności banku oraz ocenić je z perspektywy analiz rentowności i zarządzania efektywnością
   2. stosować różne metody wyznaczania marży oraz rozliczania kosztów na potrzeby analiz rentowności i zarządzania efektywnością, a także ich doboru, stosownie do potrzeb banku
   3. opisać konstrukcję i zastosować w praktyce wskaźniki efektywności skorygowane o ryzyko (RAMP)
   4. rekomendować rozwiązania tworzące równowagę pomiędzy potrzebami planowania a wymogami sprawnego reagowania na sytuację rynkową
  • Po zdaniu egzaminu końcowego uzyskasz Certyfikat WIB z zakresu controllingu bankowego i zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych, zgodnie z Rozporządzeniem MEN. Zostaniesz wpisany na WIB-owską listę certyfikowanych controllerów bankowych

  Adresaci
  • Pracownicy departamentów controllingu, rachunkowości zarządczej i innych komórek analitycznych
  • Wszystkie osoby, w tym menedżerowie bankowi, dla których pogłębienie wiedzy i umiejętności z obszaru controllingu jest niezbędne w codziennej praktyce zawodowej
  Informacje

  Więcej informacji na stronie www.wib.org.pl w zakładce Controlling i Rachunkowość