Strona główna  »  Studia  »  Studia podyplomowe  »  RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Podypolmowe studia rachunkowości zarządczej i controllingu w przedsiębiorstwie

Studia Podyplomowe

PODYPOLMOWE STUDIA RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I CONTROLLINGU W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowy w Lublinie


   

 

 • Cel kształcenia

  Celem organizacyjnym studiów jest przygotowanie kadr do projektowania i wdrożenia systemu controllingu w przedsiębiorstwach.

  Słuchacze

  Słuchaczami studiów mogą być pracownicy zarządów i kierownicy różnych szczebli zarządzania w przedsiębiorstwie.

  Wpisanie na listę słuchaczy wymaga spełnienia następujących warunków:

  • złożenia podania i życiorysu
  • przedłożenia odpisu dyplomu ukończenia studiów
  • złożenia 2 zdjęć
  • wniesienie opłaty w wysokości 3.300 zł (opłata w trzech ratach).
  Czas trwania i organizacja toku studiów

  Studia trwać będą 1 rok akademicki składający się z 2 semestrów, z których każdy będzie się kończył zaliczeniem wykładanych przedmiotów wiodących określonych planem studiów. Studia kończą się egzaminem testowym z przedmiotów wiodących.

  Ze względu na zaoczny charakter studiów główny ciężar pracy spoczywa na studentach.

  Zajęcia będą organizowane w formie zjazdów w cyklu raz lub dwa razy w miesiącu
  sobota - niedziela. Zajęcia w trakcie zjazdów będą prowadzone w formie wykładów
  i ćwiczeń w pracowni informatycznej na konkretnych przykładach.

  W ramach odpłatności za studia słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe.

  Warunki uzyskania dyplomu

  Warunki od spełnienia których uzależnione jest uzyskanie dyplomu są następujące:

  • pozytywne wyniki zaliczeń egzaminów testowych z przedmiotów kierunkowych: controlling, rachunkowość zarządcza, zarządzanie finansami, prawo handlowe i podatkowe.
  • Ze względu na zaoczny charakter studiów główny ciężar pracy spoczywa na studentach. Do tego celu będą mogli wykorzystać literaturę podaną przez prowadzących zajęcia z poszczególnych przedmiotów oraz wskazówki metodyczne.