Strona główna  »  Studia  »  Studia podyplomowe  »  RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING
Rachunkowość zarządcza i controlling

Studium podyplomowe

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING

www.controlling.org.pl


   

 

 • Nazwa

  Podyplomowe studium rachunkowości zarządczej i controllingu

  Kierownik

  dr Tomasz Wnuk-Pel

  Adres

  Sekretariat Studium:
  1. adres: Sekretariat Studiów Podyplomowych, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego,
                ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź, pokój 6,
  2. tel: (42) 635 53 61,
  3. e-mail: podyplomowe@wzmail.uni.lodz.pl

  Katedra Rachunkowości:
  1. adres: Katedra Rachunkowości, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego,
                ul. Matejki 22/26, 90-237 Łódź, pokój 259,
  2. tel: (42) 635 52 24,
  3. e-mail: wzrach@uni.lodz.pl lub michalak@controlling.org.pl

  Zapewniamy

  Studium GWARANTUJE:

  • nowoczesny i unikalny program
  • praktyczne podejście do omawianych zagadnień
  • doskonałych wykładowców
  • sprawdzoną w praktyce wiedzę
  • nowoczesne metody nauczania

  Dyplom ukończenia Studium stanowi podstawę do ubiegania się
  o ZEZWOLENIE MINISTRA FINANSÓW (Certyfikat Księgowego)
  na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych bez egzaminów.

   

  Cel
  Celem Studium jest:
  • zapoznanie słuchaczy z zasadami rachunkowości i ich zastosowaniem w praktyce,
  • wprowadzenie słuchaczy w zaawansowany zakres wiedzy i umiejętności dotyczących kalkulacji i rozliczania kosztów,
  • przedstawienie koncepcji rachunku kosztów oraz określenie ich przydatności informacyjnej do sterowania podmiotami gospodarczymi,
  • wykształcenie wśród słuchaczy poczucia znaczenia informacji o kosztach i przychodach oraz jej wpływu na zachowanie ludzi, a także praktycznej przydatności koncepcji i metod rachunku kosztów do podejmowania decyzji oraz planowania i kontroli działalności podmiotów gospodarczych,
  • przekazanie słuchaczom praktycznych zasad projektowania systemów informacyjnych rachunkowości zarządczej i controllingu w różnych rodzajach przedsiębiorstw,
  • nabycie umiejętności stosowania narzędzi i technik budżetowania i kontroli kosztów oraz pracy w systemie budżetowania przy wykorzystaniu arkusza kalkulacyjnego,
  • nauczenie słuchaczy analizy sprawozdań finansowych i zapoznanie uczestników z nowoczesnymi metodami zarządzania finansami przedsiębiorstw.
  Adresaci
  Studium adresowane jest do:
  • właścicieli firm, członków zarządu i dyrektorów pragnących uzyskać praktyczną wiedzę na temat możliwości wykorzystania rachunkowości do poprawy efektywności działania firmy,
  • menedżerów wszystkich pionów i szczebli zarządzania firm produkcyjnych, usługowych, handlowych, budowlanych i instytucji publicznych, chcących podnieść swoje kwalifikacje i odgrywać znaczącą rolę w swojej firmie,
  • głównych księgowych i pracowników działów księgowości, pragnących rozszerzyć swoją wiedzę o zagadnienia związane z wykorzystaniem rachunkowości i finansów dla celów zarządzania firmą,
  • kierowników działów i specjalistów ds. rachunkowości zarządczej i controllingu, dla których w codziennej pracy niezbędne są praktyczne umiejętności wykorzystania narzędzi rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i finansów,
  • wszystkich osób zawodowo zajmujących się problemami analizy kosztów, budżetowania oraz kontroli kosztów i przychodów, jak również szeroko pojętej rachunkowości zarządczej i controllingu
  Informacje
  Bieżące informacje dostępne są na stronie internetowej http://www.controlling.org.pl 
  lub mail: michalak@controlling.org.pl