Strona główna  »  Studia  »  Studia podyplomowe  »  RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING  »  Program

Studia Podyplomowe

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING

www.zrnt.zarz.agh.edu.pl


   

 

 • Program studiów
  Semestr I
  Wprowadzenie do rachunkowości zarządczej 20E
  Zasady rachunkowości finansowej 20
  Systemy informatyczne controllingu I 10
  Sprawozdawczość i analizy zarządcze 20E
  Budżetowanie operacyjne 10
  Budżetowanie kapitałowe 10
  Semestr II
  Systemy informatyczne controllingu II 10
  Procesowa rachunkowość zarządcza 10
  Strategiczna rachunkowość zarządcza 20E
  Przedmioty obieralne w ramach specjalności 20E


  Specjalność I - Rachunkowość zarządcza i controlling w grupach kapitałowych

  Specjalność II - Rachunkowość zarządcza i controlling projektów

  Specjalność III - Projektowanie systemów rachunkowości zarządczej i controllingu

  Specjalność IV - International Management Accounting

  Seminarium dyplomowe 30

  RAZEM 180
  Metody prowadzenia zajęć
  Program przewiduje urozmaicone formy zajęć: wykłady, konwersatoria, warsztaty i treningi, laboratoria komputerowe oraz spotkania z praktykami. Zajęcia te prowadzone są przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi: prezentacji multimedialnych i filmów edukacyjnych. W celu zapewnienia odpowiedniej elastyczności procesu kształcenia 10%-15% procent zajęć jest realizowana przy wykorzystaniu technologii e-learningu.
  Materiały dydaktyczne
  Uczestnicy studiów otrzymują konspekty (materiały dydaktyczne) do wszystkich przedmiotów. Materiały podstawowe oraz uzupełniające umieszczane są w formie elektronicznej na platformie e-learningowej i są dostępne do wykorzystania przez cały okres studiów. Do dyspozycji uczestników przekazana zostaje nowoczesna baza dydaktyczna Wydziału Zarządzania AGH - bogate zbiory biblioteki, dostęp do elektronicznych baz czasopism krajowych i zagranicznych oraz nowoczesne materiały e-learningowe.
  Wykładowcy
  Kadrę dydaktyczną stanowią pracownicy Wydziału Zarządzania AGH, zaproszeni goście z ośrodków akademickich oraz praktycy - specjaliści współpracujący z Wydziałem Zarządzania.