Strona główna  »  Studia  »  Studia podyplomowe  »  RACHUNKOWOŚĆ PRAKTYCZNA Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC
RACHUNKOWOŚĆ PRAKTYCZNA Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC

Studia Podyplomowe

RACHUNKOWOŚĆ PRAKTYCZNA Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie


   

 

 • Charakterystyka studiów
  • Program kształcenia obejmuje kluczowe umiejętności i wiedzę z zakresu rachunkowości, poszerzone o zagadnienia związane z księgowością i dokumentację kadrowo-płacową.
  • Absolwenci studium uzyskują niezbędne kompetencje do prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań i ich analiz finansowych w podstawowym zakresie.
  • Studia przygotowują słuchacza także do prowadzenia rozliczeń publiczno-prawnych związanych z płacami i narzutami na wynagrodzenia.
  Adresaci studiów

  Studiami zainteresowane będą osoby, które pracują w pionach finansowo-księgowych (w tym zajmujące się problematyką kadrowo-płacową) oraz absolwenci innych kierunków studiów I i II stopnia pragnący zdobyć nowe bardziej przydatne na rynku pracy kwalifikacje.

  Atuty studiów
  • Przewaga zajęć o charakterze praktycznym – warsztaty prowadzone w oparciu o konkretne przypadki sytuacyjne oraz analizę aktów prawnych.
  • Zajęcia prowadzone są przez wybitnych specjalistów – praktyków.
  • Elastyczny program studiów oraz formy zajęć dostosowane do indywidualnych zainteresowań i potrzeb słuchaczy.
  • Zajęcia prowadzone w małych grupach, umożliwiających słuchaczom efektywną komunikację w zespołach projektowych.
  • Dodatkowe konsultacje i mentoring ze strony prowadzących zajęcia.
  • W ramach tzw. „zajęć do wyboru” istnieje możliwość dostosowania programu do zamówienia danej grupy słuchaczy z zakresu rachunkowości, kadr i płac oraz dostosowania tego programu do grup słuchaczy o różnym poziomie przygotowania.
  Organizacja i metody prowadzenia zajęć

  Program studiów dwusemestralnych w trybie niestacjonarnym weekendowym (2 zjazdy miesiącu)

  • piątek 17:00-20:00 i sobota 9:00-17:00 lub
  • sobota i niedziela 9:00-17:00.
  Kierownik merytoryczny studiów

  prof. nadzw. dr hab. Artur Hołda, CICA.