Strona główna  »  Studia  »  Studia podyplomowe  »  Rachunkowość i podatki
Uniewersytet Ekonomiczny w Krakowie

Studia

Rachunkowość i podatki

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie


   

 

 • Cel kształcenia:

  Celem studiów jest przekazanie słuchaczom niezbędnej wiedzy z zakresu organizacji i prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z prawem bilansowym i podatkowym. W programie położono szczególny nacisk na aspekt praktyczny zajęć co znalazło odzwierciedlenie m.in. w licznych przedmiotach realizowanych w laboratorium komputerowym (obsługa programów: finansowo-księgowego, PKPiR, kadrowo–płacowego czy też Płatnik).

  Słuchacze:

  Adresatami oferty są nie tylko księgowi, ale także osoby zajmujące się zarządzaniem finansami czy analizą danych ekonomicznych.  Od kandydatów wymagana jest przynajmniej podstawowa znajomość zasad rachunkowości.

  Zajęcia dobywają się 2 razy w miesiącu. W piątki od 16:30 do 20:30 i w soboty od 8:45 do 14:45.

  W ramach odpłatności za studia słuchacze otrzymują materiały szkoleniowe.

  Warunki uzyskania dyplomu:
  • Uzyskanie zaliczeń z wszystkich przedmiotów.
  • Zadanie egzaminów semestralnych.
  • Obrona pracy końcowej.