Strona główna  »  Studia  »  Studia podyplomowe  »  Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

Podyplomowe studia

Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstwa

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania


   

 

 • Adresaci studiów

  Ofertę studiów adresujemy do kadry kierowniczej, pracowników działów finansowo-księgowych, biur rachunkowych oraz innych osób pragnących zdobyć niezbędną i aktualną wiedzę z rachunkowości i finansów przedsiębiorstw.

  Cel studiów

  Celem studiów jest przekazanie aktualnej wiedzy z rachunkowości i finansów przedsiębiorstw oraz wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie:
    
  - wykorzystywania narzędzi i instrumentów finansowych w zarządzaniu oraz
    - prowadzenia ksiąg rachunkowych.

  Organizacja zajęć

  Przewidywany wymiar zajęć wynosi 216 godzin wykładów i ćwiczeń w 12 sesjach sobotnio-niedzielnych po 8 godz. dziennie. Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach oraz zdanie 4 egzaminów (po dwa w każdym semestrze).

  Najbliższa edycja rozpocznie się październiku 2003 r.Nabór na studia jest dwa razy w roku (wiosną i jesienią)

  Zasady naboru

  O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

  Wymagane dokumenty:
     - dyplom ukończenia studiów wyższych
     - CV
     - 2 zdjęcia
     - kopia dowodu osobistego (strony 2 i 3 lub 1 i 2- nowy dowód)
     - kopia dowodu wpłaty czesnego

  Adres Szkoły
  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego
  00-987 Warszawa, ul. Jagiellońska 59
  tel. (0-22) 519-21-92,
  tel/fax 811-30-68
  www.wspiz.edu.pl,
  e-mail:ced@wspiz.edu.pl