Strona główna  »  Studia  »  Studia podyplomowe  »  Prawo podatkowe
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

Podyplomowe studia

Prawo podatkowe

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania


   

 

 • Adresaci studiów

  Studia są przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych w poznaniu lub pogłębieniu znajomości prawa podatkowego i rachunkowości. Studium ma więc służyć zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom, które pragną przygotować się do egzaminu na doradcę podatkowego.

  Program jest realizowany w formie wykładów i zajęć praktycznych, prowadzonych przez wybitnych specjalistów prawa podatkowego i rachunkowości, rekrutujących się spośród osób łączących pracę akademicką z wykonywaniem doradztwa podatkowego bądź też osób będących pracownikami resortu finansów. Po ukończeniu Studiów słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu Studiów podyplomowych.

  Organizacja zajęć

  sobota - 9 godz.,
  niedziela - 6 godz. (jedna sesja - 15 godzin )

  liczba sesji - 17 po 15 godz. ( razem 255 godz. )

  Zasady naboru

  O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

  Wymagane dokumenty:
     - dyplom ukończenia studiów wyższych
     - CV
     - 2 zdjęcia
     - kopia dowodu osobistego (strony 2 i 3 lub 1 i 2- nowy dowód)
     - kopia dowodu wpłaty czesnego

  Adres Szkoły
  Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego
  00-987 Warszawa, ul. Jagiellońska 59
  tel. (0-22) 519-21-00,
  tel/fax 811-30-68
  www.wspiz.edu.pl