Strona główna  »  Studia  »  Studia podyplomowe  »  CONTROLLING I BUDŻETOWANIE W FIRMIE
RACHUNKOWOŚĆ PRAKTYCZNA Z ELEMENTAMI KADR I PŁAC

Studia Podyplomowe

CONTROLLING I BUDŻETOWANIE W FIRMIE

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie


   

 

 • Charakterystyka studiów

  Słuchacze tego kierunku studiów zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie projektowania i stosowania nowoczesnych instrumentów controllingu i budżetowania w przedsiębiorstwach.

  Po ukończeniu studiów absolwent będzie posiadał kompetencje do efektywnego zarządzania zasobami organizacji oraz do racjonalnego kierowania polityką budżetową.

  Adresaci studiów

  Studia adresowane są przede wszystkim do analityków finansowych, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, menedżerów marketingu, osób prowadzących własną działalność gospodarczą
  – a więc wszystkich tych, którzy chcą udoskonalić, skonfrontować i uaktualnić swoją wiedzę w zakresie controllingu i budżetowania.

  Studiami będą również zainteresowane osoby, które chcą zdobyć poszukiwane na rynku pracy kwalifikacje i zdynamizować swoją karierę zawodową.

  Atuty studiów
  • Przewaga zajęć o charakterze praktycznym – warsztaty prowadzone w oparciu o konkretne przypadki sytuacyjne oraz analizę aktów prawnych.
  • Zajęcia prowadzone są przez wybitnych specjalistów – praktyków.
  • Elastyczny program studiów oraz formy zajęć dostosowane do indywidualnych zainteresowań i potrzeb słuchaczy.
  • Zajęcia prowadzone w małych grupach, umożliwiających słuchaczom efektywną komunikację w zespołach projektowych.
  • Dodatkowe konsultacje i mentoring ze strony prowadzących zajęcia.
  • W ramach tzw. „zajęć do wyboru” istnieje możliwość dostosowania programu do zamówienia danej grupy słuchaczy z zakresu rachunkowości, kadr i płac oraz dostosowania tego programu do grup słuchaczy o różnym poziomie przygotowania.
  Organizacja i metody prowadzenia zajęć

  Program studiów dwusemestralnych w trybie niestacjonarnym weekendowym (2 zjazdy miesiącu)

  • piątek 17:00-20:00 i sobota 9:00-17:00 lub
  • sobota i niedziela 9:00-17:00.
  Kierownik merytoryczny studiów

  prof. zw. dr hab. Jan Czekaj