Strona główna  »  Oprogramowanie controllingowe  »  TETA Business Intelligence

TETA Business Intelligence

   

TETA Business Intelligence to oparte na nowoczesnych technologiach informatycznych, elastyczne i stabilne narzędzie dla menedżerów wspierające ich w procesie podejmowania decyzji, analiz procesów biznesowych
oraz samego budżetowania.

W kompleksowy sposób umożliwia pobieranie, gromadzenie i przetwarzanie danych pochodzących z różnych źródeł i systemów. Informacje udostępniane są w czasie rzeczywistym i za pośrednictwem urządzenia mobilnego lub przeglądarki internetowej można z nich korzystać z dowolnego miejsca lub też lokalnie ze stacji roboczej.

Dzięki niemu odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące funkcjonowania Państwa organizacji staną się szybsze, prostsze i dostępne w jednym miejscu.

 

Platforma wymiany informacji

Projektując  naszą aplikację dołożyliśmy wszelkich starań, aby skonstruować narzędzie, które w optymalny sposób będzie wspierać podejmowanie decyzji. Do dyspozycji użytkownika przekazujemy elastyczny i łatwo adaptowalny system wielowymiarowej analizy danych, budżetownia i prognozowania, który posiada szerokie możliwości prezentacji i raportowania informacji.

Aplikacja umożliwia:

 • definiowanie planów budżetowych
 • wypracowanie optymalnej wersji planów
 • systematyczną kontrolę kosztów i przychodów
 • rozpoznanie przyczyn powstałych odchyleń
 • zidentyfikowanie niewykorzystanych potencjałów przedsiębiorstwa
 • rozpoznanie zagrożeń
 • rewizję planów.

 

Analiza i prezentacja danych

System TETA Business Intelligence to doskonałe narzędzie do analizy i prezentacji danych. Jego głównym atutem jest możliwość przeprowadzania skomplikowanych analiz, na dużej ilości zgromadzonych przez przedsiębiorstwo informacji w prosty sposób. Aplikacja oferuje:

 • wykorzystanie gotowych wzorców analiz
 • tworzenie szablonów analiz
 • analizy od ogółu do szczegółu
 • analizy scenariuszowe
 • KPI – tworzenie mierników oceny działań i analizę odchyleń od wskaźników
 • automatyczny system powiadomień
 • prezentację  zjawisk na pulpitach menedżerskich
 • prognozowanie z wykorzystaniem różnych modeli statystycznych
 • szerokie możliwości wizualizacji i prezentacji danych
 • eksport wyników analiz do pliku w formacie *.xls, *.pdf, *.png, *.bmp, *.rtf.

 

System raportowania

System TETA Business Intelligence wspiera proces raportowania poprzez:

 • tworzenie standardowych raportów
 • tworzenie raportów ad-hoc
 • generowanie raportów z pulpitu menedżera
 • wsparcie pracy zespołowej na poziomie raportów
 • automatyczną dystrybucję raportów.

 

Budżetowanie

Sprawnie realizowany proces planowania jest kluczowym narzędziem zarządzania i stanowi element budowy strategii organizacji. TETA Business Intelligence wspiera wszystkie etapy procesu planowania i umożliwia:

 • budżetowanie różnych wielkości w dowolnych perspektywach i w dowolnie ustalonych ramach czasowych i jednostkach (budżety wartościowe i ilościowe)
 • tworzenie różnych wersji budżetów
 • wykorzystanie różnych metod planistycznych
 • zastosowanie różnych form agregacji wartości budżetowych w połączeniu z możliwością planowania wieloprzekrojowego według: struktury organizacyjnej, typów działalności itp.
 • konsolidowanie budżetów
 • integrację  z systemami informatycznymi i arkuszem MS Excel
 • samodzielne konstruowanie miar budżetowych
 • wprowadzenie formuł budżetowych umożliwiających wykonywanie obliczeń na istniejących w budżecie miarach
 • automatyczne rozliczanie budżetów
 • wariantowanie prognozowania
 • eksport wartości budżetowych do pliku w formacie *.xls, *.pdf, *.png, *.bmp, *.rtf
 • nadawanie uprawnień użytkownikom do odpowiednich poziomów aplikacji
 • wiązanie planu z osobą odpowiedzialną.

 

Wszystko, czego potrzebujesz

TETA Business Intelligence to:

 • łatwość instalacji – system  w momencie instalacji zawiera już pełną funkcjonalność, która opiera się na zestawie informacji zawartych w hurtowni danych
 • intuicyjność obsługi – spójny, przejrzysty interfejs znany z programów pakietu Microsoft Office sprawia, że z systemu sprawnie mogą korzystać zarówno zaawansowani jak i początkujący użytkownicy
 • elastyczność użycia – użytkownik może samodzielnie przygotowywać i kształtować interesujące go analizy
 • automatyzacja zadań – aplikacja umożliwia określenie wykonywania zadanej sekwencji czynności automatycznie, ze zdefiniowaną częstotliwością oraz zarządzanie utworzonymi w ten sposób procesami
 • skalowalne rozwiązanie – system może ewoluować razem z klientem wraz z rozwojem potrzeb informacyjnych, wymagań użytkowników i wielkości budżetu.

 

Komunikacja z aplikacją

Pracując nad aplikacją TETA Business Intelligence postawiliśmy sobie za priorytet stworzenie rozwiązania przyjaznego użytkownikowi. Wygoda osób korzystających z aplikacji to szybkość i łatwość w dostępie do danych. Aplikacja TETA Business Intelligence wychodzi naprzeciw nowoczesnym rozwiązaniom, które coraz szerzej stosowane są zarówno w Polsce jak i na całym świecie.

 

Intuicyjność obsługi

Staraliśmy się, aby nasz system był przyjazny oraz intuicyjny w obsłudze. Aplikacja opiera swoje działanie na Platformie Microsoft.NET dzięki czemu jej interfejs jest spójny i przejrzysty. Układ menu, ikon, wygląd paska narzędzi i paska statusu jest dobrze znany z programów Windows i pakietu MS Office, zaś starannie dopracowana nawigacja, skróty klawiszowe i klawisze dostępu umożliwiają sprawną pracę z systemem.

Korzyści

Główne korzyści wynikające z wdrożenia naszego systemu TETA Business Intelligence to:

 • połączenie wielu źródeł danych ważnych przy podejmowaniu decyzji
 • szybsze i oparte na jednolitych informacjach podejmowanie decyzji na różnych szczeblach organizacji
 • usprawnienie procesów planowania popartego rzeczywistymi informacjami
 • możliwość prognozowania wyników podejmowanych działań
 • sprawne gromadzenie i redystrybucja istotnych danych i statystyk
 • prezentacja danych w sposób przystępny dla użytkownika
 • bieżące śledzenie realizacji budżetu
 • kontrola oraz optymalizacja kosztów
 • wysoki wskaźnik zwrotu z inwestycji.