Strona główna  »  Oprogramowanie controllingowe  »  SENTE controlling

SENTE controlling

   

Budżetowanie i analizy

SENTE Controlling to nowoczesne narzędzie informatyczne klasy Business Intelligence wspomagające controlling finansowy w takich obszarach jak budżetowanie, raportowanie i kontrola. Program pozwala na wyselekcjonowanie i analizę najistotniejszych informacji z danych zgromadzonych w systemie ERBUDŻETOWANIE:

 

DEFINIOWANIE SPRAWOZDAŃ

Program umożliwia planowanie dowolnie definiowanych sprawozdań finansowych. Użytkownik ma możliwość samodzielnego tworzenia wierszy dzięki czemu sprawozdania są optymalnie dopasowane do potrzeb osoby korzystającej z programu. Definiując sprawozdanie budżetowe operator ma możliwość zdefiniowania "ziarna" czasu dla budżetu (miesiąc, kwartał, rok itp.).

DRZEWIASTA STRUKTURA PLANÓW

Dzięki "drzewiastemu" układowi budżetu, można dokonywać planowania zarówno "top - down" jak i "bottom - up". Dla osoby korzystającej z programu oznacza to, że np. może ona planować poszczególne wartości na poziomie całej firmy a następnie podzielić je na wartości w poszczególnych oddziałach ("top-down"). Bądź po zaplanowaniu wartości planu w poszczególnych oddziałach widać jaki jest plan dla całej firmy ("bottom-up").

EDYCJA PLANÓW

Program umożliwia edycję planu bezpośrednio na zdefiniowanym arkuszu. W arkuszu obok wartości planowanych widoczne są wartości zrealizowane w poprzednich okresach. Program udostępnia liczne narzędzi wspierających kontrolę i bieżące monitorowanie realizacji planu, co umożliwia kontrolerowi ciągły dostęp do wszystkich aktualnych informacji praz podejmowanie odpowiednich działań na bieżąco (nie musi oczekiwać końca okresu planowania).

Arkusz planu w programie jest budowany dynamicznie dzięki czemu na ekranie widzimy tylko interesujące nas w danym momencie dane (np. plan na bieżący miesiąc lub plan na najbliższe miesiące).

ANALIZY WIELOWYMIAROWE

Program umożliwia tworzenie analiz wielowymiarowych z wykorzystaniem dowolnych danych zgromadzonych w pozostałych programach pakietu. Dzięki rozbudowanym analizom osoby zarządzające mają dostęp do informacji niezbędnych do skutecznego podejmowania decyzji.

kod_bannera

 

DEFINICJE SPRAWOZDAŃ WIELOWYMIAROWYCH

Podczas tworzenia sprawozdania możemy zdefiniować dowolną liczbę wymiarów sprawozdania oraz faktów (mierników). Dzięki odpowiednio dobranym narzędziom są one w szybki sposób parametryzowane. Możemy definiować sposób naliczania faktów w sprawozdaniu, sposób prezentacji, format wyświetlanych danych, filtry itp.

KOSTKI OLAP

Prezentacja danych zdefiniowanych w sprawozdaniach wielowymiarowych odbywa się za pomocą kostek OLAP.

Program umożliwia zapisywanie naliczonych kostek na dysku, dzięki czemu dostęp do raz wyliczonych danych jest bardzo szybki. W programie przechowywana jest data naliczenia kostki co umożliwia kontrolę jej aktualności. Użytkownik ma dostęp do wszystkich zdefiniowanych wymiarów i faktów. Układając je w różny sposób w wierszach i kolumnach sprawozdania uzyskuje dostęp do danych z różnych punktów widzenia. Dzięki zastosowaniu kostek OLAP osoby podejmujące decyzje w przedsiębiorstwie mają łatwy dostęp do wszelkich niezbędnych informacji zgromadzonych w systemie.

INTEGRACJA

Program SENTE Controlling jest w pełni zintegrowany z pozostałymi programami pakietu SENTE eSystem. Dzięki korzystaniu z jednej, wspólnej bazy danych program w łatwy sposób uzyskuje dostęp do informacji gromadzonych w pozostałych programach, m.in.

  • SENTE Sprzedaż i Dystrybucja - np. analizy wielowymiarowe sprzedaży (w podziale na towary, kontrahentów, sprzedawców) i zakupu;
  • SENTE Finanse i Księgowość - planowanie i kontrola wykonania sprawozdań finansowych takich jak rachunek wyników, bilans, rachunek przepływów pieniężnych itd.;
  • SENTE Personel - np. planowanie zatrudnienia i analiza struktury zatrudnienia (w podziale na płeć, wykształcenie, oddział, stanowisko itd.);

Dodatkowo, system umożliwia prosty eksport według zdefiniowanych scenariuszy danych z analizy do arkuszy programu Excel. Dzięki temu, wszelkie tworzenie raportów atrakcyjnych graficznie jest maksymalnie uproszczone, a użytkownik ma możliwość dodatkowego opracowania otrzymanych wyników.

BEZPIECZEŃSTWO

W programie został zaimplementowany zaawansowany system ochron, który umożliwia przypisywanie uprawnień do wykonywania poszczególnych funkcji określonym użytkownikom lub grupom użytkowników.

Program umożliwia kontrolę uprawnień do przeglądania i redagowania budżetów oraz oglądania wykonania poszczególnych budżetów. Dzięki temu można go skonfigurować np. tak aby kierownicy oddziałów mieli dostęp tylko do swoich budżetów, nie mieli zaś praw do oglądania budżetów i wykonania budżetów innych oddziałów bądź budżetu całej firmy.

Program jest w pełni transakcyjny, co oznacza zwiększenie bezpieczeństwa danych w przypadku awarii. W przypadku awarii stacji roboczej, dane umieszczone na serwerze SQL nie mogą być uszkodzone.

Program oferuje szerokie możliwości definiowania uprawnień dla operatorów. Mechanizm definiowalnych uprawnień umożliwia administratorowi wprowadzenie dodatkowych reguł chroniących poszczególne funkcje systemu przed nieuprawnionym dostępem.