Strona główna  »  Książki  »  Zarządzanie wartością projektów

Zarządzanie wartością projektów

   

Zarządzanie wartością projektów

 • autor: Monika Łada, Alina Kozarkiewicz
 • liczba stron: 240
 • oprawa:
 • ISBN: 978-83-255-1203-3
 • wydawnictwo: C.H. Beck
 • rok wydania:
 • cena:

Metody rachunkowości zarządczej i controllingu.

Książka stanowi kontynuacje bestsellera pt. Rachunkowość zarządcza i controlling projektów wydanego w roku 2007 przez Wydawnictwo C.H. Beck. Prezentuje aktualnie obowiązujący  kanon wiedzy z zakresu rachunkowości zarządczej i controllingu projektów. Najpopularniejsze instrumenty operacyjnej i strategicznej rachunkowości zarządczej przedstawiono z perspektywy procesu identyfikacji, kreacji i pomiaru wartości projektów. Zasadnicza część pracy prezentuje zasady pomiaru będące podstawą najważniejszych instrumentów oraz ich praktyczną aplikację w specyficznym środowisku projektowym.

Książka obejmuje pięć rozdziałów, w których przedstawiono:

 • istotę koncepcji wartości projektu dla różnych grup interesariuszy,
 • metody pomiaru wartości projektów,
 • instrumenty operacyjnej rachunkowości zarządczej projektów,
 • instrumenty strategicznej rachunkowości zarządczej projektów,
 • analizę wartości projektu rozszerzoną na partnerów biznesowych i sieci wartości.

Współcześnie projekty stanowi coraz większy udział w działalności organizacji gospodarczych. Adresatami książki są więc -  obok specjalistów z  firm projektowych -  wszyscy controllerzy pracujący w przedsiębiorstwach i organizacjach non-profit. 

Link do strony wydawnictwa: http://www.ksiegarnia.beck.pl/zarzadzanie-ekonomia/id4822,Zarzadzanie-wartoscia-projektow.html