Strona główna  »  Książki

Książki

   
Jednolity Plik Kontrolny. Praktyczny poradnik

Jednolity Plik Kontrolny. Praktyczny poradnik

Jednolity plik kontrolny (JPK) to nowe, rewolucyjne rozwiązanie zobowiązujące wszystkie firmy do zmian ich systemów finansowoksięgowych. W znaczący sposób zmiany zwiększą obowiązki firm wobec fiskusa. Już od 1 lipca obowiązek będzie dotyczył dużych firm. Małe średnie firmy zostaną nim objęte od 1 stycznia 2017 r. – w zakresie ewidencji VAT. Zmiany polegają na konieczności wprowadzenia w systemach FK każdej firmy ściśle wskazanych przez fiskusa rozwią......

czytaj więcej »

Wzory pism i umów

Wzory pism i umów

Wzory pism i umów oraz ich ewidencja księgowa w jednostkach sektora finansów publicznych W pierwszej części publikacji zaprezentowano ponad 170 przykładowych wzorów/szablonów pism oraz notatek służbowych, które mogą być pomocne pracownikom komórek finansowych przy bieżącym redagowaniu nowych pism urzędowych czy innej korespondencji służbowej, po uwzględnieniu specyfiki danej jednostki sektora finansów publicznych oraz przyjęciu i......

czytaj więcej »

Ordynacja podatkowa z komentarzem do zmian

Ordynacja podatkowa z komentarzem do zmian

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują liczne zmiany w Ordynacji podatkowej. Zmiany dotyczą m.in. zasad wydawania interpretacji, sposobu stosowania stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, formy i rodzajów pełnomocnictw w sprawach podatkowych, doręczania pism procesowych, zapłaty podatku. Publikacja zawiera: Obszerny wstęp oceniający skutki zmian Ujednolicony tekst ustawy Ordynacja podatkowa Komentarz eksperta do wszystkich znowelizowanych przep......

czytaj więcej »

Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian

Ustawa o rachunkowości z komentarzem do zmian

Publikacja przygotowana przez uznanych ekspertów: dr hab. Irenę Olchowicz, dr Agnieszkę Tłaczała, dr Wandę Wojas, Ewę Sobińską, Katarzynę Kędziorę, Justynę Beatę Zakrzewską,   Praktyczny przewodnik po znowelizowanej ustawie o rachunkowości. Zawiera szczegółowy komentarz do zmian. W sposób przystępny przedstawia skutki zastosowania nowych przepisów.   Publikacja uwzględnia wszystkie zmiany, które weszły w życie w ......

czytaj więcej »

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym za pomocą instrumentów pochodnych

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym za pomocą instrumentów pochodnych

Publikacja jest poświęcona wybranym zagadnieniom zarządzania ryzykiem operacyjnym, związanym z funkcjonowaniem każdej organizacji. Znaczenie tej kategorii ryzyka wzrosło w ostatnim czasie m.in. w związku z licznymi, towarzyszącymi obecnej fali kryzysu bankructwami instytucji i przedsiębiorstw.. W książce przedstawiono koncepcję nowej klasy instrumentów pochodnych, która pozwoli z jednej strony na zabezpieczanie się przed ryzykiem operacyjnym, a z drugiej stro......

czytaj więcej »

Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych

Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych

Książka stanowi nowoczesne kompendium wiedzy na temat zarządzania szeroko pojętym ryzykiem finansowym lub inaczej – występującym na rynku finansowym. Autor – światowej sławy specjalista z zakresu instrumentów finansowych oraz ryzyka finansowego – przedstawia praktyczne podejście do pomiaru i zarządzania ryzykiem przez banki i inne instytucje finansowe. Praca zawiera wiele przykładów oraz wykresów ilustrujących praktyczne stosowanie narzędzi ......

czytaj więcej »

Zarządzanie wartością projektów

Zarządzanie wartością projektów

Metody rachunkowości zarządczej i controllingu. Książka stanowi kontynuacje bestsellera pt. Rachunkowość zarządcza i controlling projektów wydanego w roku 2007 przez Wydawnictwo C.H. Beck. Prezentuje aktualnie obowiązujący  kanon wiedzy z zakresu rachunkowości zarządczej i controllingu projektów. Najpopularniejsze instrumenty operacyjnej i strategicznej rachunkowości zarządczej przedstawiono z perspektywy procesu identyfikacji, kreacji i pomiaru wartości p......

czytaj więcej »

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA Kompendium wiedzy

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA Kompendium wiedzy

Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza dostarcza ważnych informacji na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem.   W książce zostały przedstawione zagadnienia dotyczące problemów związanych z funkcjonowaniem rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach różnych branż. Zaprezentowano definicje najważniejszych pojęć oraz liczne przykłady liczbowe i tabele ilustrujące przedstawiane zagadnienia. Praca przeznacz......

czytaj więcej »

Rachunkowość

Rachunkowość

W publikacji w kompleksowym ujęciu podano wiadomości z zakresu rachunkowości opierające się wyłącznie na aktualnych przepisach prawa krajowego i Unii Europejskiej. Każdy rozdział książki zawiera: szczegółowe informacje z rachunkowości poparte licznymi przykładami, tabelami, schematami ewidencyjnymi, wzbogacone praktycznymi uwagami i komentarzami autorów, pytania kontrolne i testy umożliwiające sprawdzenie znajomości poznanego materiału, ......

czytaj więcej »

Controlling w pytaniach i odpowiedziach. Praktyczne narzędzia dla controllera

Controlling w pytaniach i odpowiedziach. Praktyczne narzędzia dla controllera

Książka to zbiór krótkich, praktycznych porad z obszaru controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami. Kierowana jest przede wszystkim do kierowników i specjalistów z działów controllingu, analityków finansowych, dyrektorów finansowych oraz głównych i samodzielnych księgowych z dużych i średnich przedsiębiorstw. To fachowe i narzędziowe kompendium wiedzy przeprowadzi Cię po meandrach doś......

czytaj więcej »

Controlling w przedsiębiorstwach produkcyjnych

Controlling w przedsiębiorstwach produkcyjnych

Książka stanowi syntetyczna analizę rozwiązań controllingowych istniejących w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych. Zamysłem autorki było przybliżenie menedżerom narzędzia, jakim jest controlling, dzięki któremu można doprowadzić do poprawy efektywności oraz zwiększyć wartość przedsiębiorstwa. Opracowanie zawiera przykłady funkcjonujących w przedsiębiorstwach rozwiązań, które mogą posłużyć czytelnikowi jako wzór d......

czytaj więcej »