Strona główna  »  Artykuły  »  Poznań stolicą europejskiego controllingu

Poznań stolicą europejskiego controllingu

Już w dniach 26-27 kwietnia 2012 w Poznaniu odbędzie się VI Międzynarodowy Kongres Controllerów
"W NIESTABILNYCH CZASACH - Controller Partnerem Biznesowym".
Kongres jest kolejnym wydarzeniem Międzynarodowego Stowarzysznia Controllerów skierowanym do dyrektorów finansowych i controllerów.

Współpraca pomiędzy zarządzającym a controllerem ma ogromny wpływ na wyniki przedsiębiorstwa, które działa w niestabilnych czasach. Coraz ważniejsze staje się przedstawianie uczestnikom skutecznych modeli oraz procesów biznesowych, które uwzględniają dynamikę zmian i ewoluującej   strategii przedsiębiorstw.

Controller jako aktywny doradca oraz partner biznesowy managera jest nieoceniony zarówno przy opracowywaniu długoterminowych strategii – włącznie z formułowaniem długookresowych celów strategicznych oraz odpowiadających im wskaźników – jak również przy ich wdrażaniu. Wiedza dot. metod oraz procesów nowoczesnego controllingu jest bardzo potrzebna, jednak konieczne jest także poszerzanie naszego know how w celu oceny szans i ryzyk rosnącej orientacji na długoterminowość przedsiębiorstw oraz podjęcia odpowiednich decyzji managerskich.
Tegoroczny kongres, zgodnie z uchwałą Zarządu ICV będzie promowany jako anglojęzyczny odpowiednik największego europejskiego Kongresu CC, który odbywa się w Monachium.
Gościem specjalnym, który otworzy VI Międzynarodowy Kongres Controllerów, będzie Sławomir Lachowski - wizjoner polskiej bankowości, twórca sukcesu mBanku, podróżnik.

Więcej: www.icv.pl
pobierz program kongresu