Strona główna  »  Excel w finansach  »  Porady  »  Obliczanie IRR

Obliczanie IRR

Autor porady: Andrzej Janowski (janowski11@poczta.onet.pl)

Licząc rentowność projektu inwestycyjnego metodą dyskontowanych przepływów finansowych zwykle podany jest wolumen wydatków inwestycyjnych oraz szacowane przyszłe cash flow z eksploatacji projektu. Następnie dyskontuje się owe cash flow wymaganą stopą procentową. 

IRR to jest taka stopa dyskonta przy której wolumen inwestycji jest równy wolumenowi sumy dyskontowanych cash flow dla czasu życia projektu lub przyjętego okresu (w przykładzie 5 lat).

 

Przykład

Przyjęto ceny stałe (bez inflacji).

A1

kolejny rok [n]

1
2
3
4
5

inwestycja

CF1
CF2
CF3
CF4
CF5
-1650
310
420
460
540
500
stopa
8%
dyskontowane CF
287,04
360,08
365,16
396,92
340,29
suma dysk. CF
287,04
647,12
1012,28
1409,20
1749,49
IRR funkcja
10%

W Excelu IRR można obliczyć na dwa sposoby:

1. Używając funkcji arkusza.

Pamiętaj: wolumen inwestycji wpisujesz ze znakiem ujemnym.

2. Używając narzędzia: Narzędzia >>> Szukaj wyniku.

  • Ustaw komórkę: G$6$ to jest suma dyskontowanych cash flow.
  • Wartość: to jest właśnie wolumen inwestycji - wpisujesz to ręcznie i bez minusa.
  • Zmieniając komórkę: zaznacz komórkę z przyjętą stopą, w tabeli to jest ta z 8%.

Po ułamku sekundy zobaczyć można tabliczkę z obliczeniem. Otrzymany wynik to 0,10.

Jak interpretować IRR? 

Jeżeli wyszła większa od aktualnego kosztu pieniądza plus premia za ryzyko (premia to ok.3-6%) projekt wart jest realizacji - wyszedłeś na zero przy mocnym dyskontowaniu, dyskontowanie kosztem pieniądza z premią da ci dodatnie NPV, warto projekt realizować. Jeżeli wyszła mniejsza - projekt należy odrzucić, uwzględniając wartość pieniądza w czasie przyniesie ogólną stratę.

Narzędzie Szukaj wyniku jest łatwe i może się często przydać np. do symulacji typu "co jeśli".

2001-03-23